Spot Radio Standard Chartered

posted on 12 Feb 2008 16:22 by bananaaaaaa

www.kosanathai.com

 

edit @ 15 Feb 2008 01:15:21 by kLuAy

Best Book

posted on 06 Feb 2008 02:00 by bananaaaaaa

      เมื่อเห็นเรื่องนี้ตอนแรกรู้สึกสะดุดตากับชื่อเรื่องนี้มาก

เพราะมีชื่อเรื่องว่า "นิทานสันดานเสีย" เผินๆ ดูไปแล้วมันคง

จะไม่ใช่นิทานที่ดี เพราะชื่อเรื่องมันบ่งบอกอยู่แล้ว เรื่องสั้น

ข้างในมีการหักมุมแบบติ๊งต๊อง แถมยังเอาเรื่องขี้มาเล่น

ได้โดยไม่น่าเกลียด ภาษาสำนวนที่ใช้ดี ถึงแม้บางเรื่องจะ

จบแปลกๆ ก็ตาม

       ความสุขของกะทิ (งามพรรณ เวชชาชีวะ) เป็นวรรณ

กรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (รีไรต์) ประเภท

นวนิยาย ประจำปี 2549 หนังสือเล่มนี้ใช้ภาษาที่สละสลวย

คมคาย เนื้อหาลึกซึ้งกินใจ

         เจ้าหงิญ (บินหลา สันกาลาคีรี) วรรณกรรมสร้างสรรค์

ยอดเยื่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2548 เจ้าหงิญเป็น

หนังสือที่มีนิทานหลายเรื่อง หลากรสหลายอารมณ์ เต็มไปด้วย

ความฝัน จินตนาการ การเล่าเรื่องของบินหลาสามารถทำให้ผู้

อ่านสนุกกับเรื่องนั้นไปด้วย

       แดนศิวิไลซ์ (ฐิตวินน์  คำเจริญ) เห็นคอลัมม์แดนศิวิไลซ์

มากจาหนังสือ  DDT  รู้สึกถึงลีลาการเขียนมีความแปลก

ประหลาดอยู่ในนั้น ดูเหมือนจะร้ายแต่ก็สุภาพ ปากจัดแต่ก็น่ารัก

       ฝนตกขึ้นฟ้า (วินทร์  เลียววาริณ) เป็นหนังสืออีกเล่ม

หนึ่งของวินทร์ เลียววาริณ ที่ได้รับความนิยมอีกเล่ม

มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องสั้น

ส.ส.

posted on 06 Feb 2008 01:49 by bananaaaaaa